TAŞKENT KİRAZ ÇALIŞTAYI RAPORU

Ersin Öztürk tarafından, Gündem kategorisinde 05.02.2016 tarihinde paylaşıldı.

Taşkent Kiraz Çalıştayı tamamlanarak raporu hazırlanmıştır. İlgililer raporu firmamızdan Temin edebilirler.

 

PR OJEEKİBİ:

GenelKoordinatör
Dr.Fatih ÖZDEMİR / EnstitüMüdürü

P Roje Koordinatörü
ErsinÖZTÜRK / Sosyolog

Danışman
Dr.YakupÖZKAN / SDÜ

Araştırmave Eğitim
MURATKÜÇÜKÇONGAR
Dr.MUSTAFAKAN
MEHMETNAİM DEMİRTAŞ
MEHMETHÜSREVÖZ
Dr.GÜL ÜLKE

 

İçerik:

Bir ra ş t ı r m a A la n ı n ın T ar ı m sal Y bir p ıs ı

D ün y bir d a, T ü r k i y 'e d e Ko n y a ' da ettik T bir ş ke n t ' te K iraz Ü re t im v e T i araba et i

Araştırma b ulgula ri v ETAR t isma

Konya İli Taşkent İlçesinde Kiraz Üretiminde Görülen Sorunlar

K iraz Y e t i ŞT ir i c i l i

K ira z da Ö ne m lib i t k i K ya u m Pro b l e m leri v e MUC bir d e le Yo nt e m leri

C o Gra f IIS bir re t le r i n T ar ı m da K ull bir n ı m ı, K ırsal K bir l n m a d a k i Ro l ü ziyaretinde yine T bir ş k e nt K i r azıİ ç in U y g u la n bir bi l i rl i


Ersin Öztürk
Ersin Öztürk, Kurucu

Asarda'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, sosyolog, araştırma uzmanı, yerel yönetimler ve siyaset bilimi uzmanı, eğitimci ve yazar çizer


Görüşleriniz bizim için değerli..